Pembroke Corgi

Pembroke Corgi là giống xưa nhất và hiện đã trở thành phổ biến, sở hữu chiếc đuôi ngắn và dựng đứng, tai vểnh nhọn. Người anh em của chúng là Cardigan Corgi với chiếc đuôi dài và tai tròn hơn.