Chó bán

S&C DOG SHOP ngày càng mở rộng và phát triển phong phú thêm nhiều giống chó như : Siberian Husky , Poodle , Pomeranian , Pembroke Corgi , Chow Chow ......